Voor een nieuwe- of het oversluiten van uw huidige hypotheek is Adviesgroep het Raadhuis uw tussenpersoon.

Onze adviseurs bemiddelen voor vrijwel alle in Nederland gevestigde geldverstrekkers en voorzien u dan ook van 100% onafhankelijk hypotheekadvies. Ook voor de eventueel gewenste bijproducten (overlijdensrisico- en woonlastenverzekering) hebben wij vele aanbieders in ons assortiment, waardoor u altijd de beste keuze maakt.

Inventariseren • Adviseren • Organiseren • Besparen

Wat doet onze adviseur?
Onze adviseur begeleidt u tijdens het hypotheekproces. Vanaf het eerste adviesgesprek tot aan het bezoek aan de notaris. Heeft u later vragen over uw hypotheek? Dan kunt u ook bij uw adviseur terecht. Wij vergelijken de mogelijkheden van verschillende hypotheekaanbieders. Zo weet u zeker dat u de goede hypotheekconstructie kiest. Een hypotheek die het best bij uw situatie past.

Vanaf 21 maart 2016 veranderen er een paar zaken als u een hypotheekofferte aanvraagt.  Op die datum gaat er namelijk een nieuwe Europese richtlijn in, de Mortgage Credit Directive. In deze nieuwe richtlijn staan twee belangrijke wijzigingen, die we onderstaand zullen uitleggen.

Twee weken bedenktijd hypotheekofferte
Allereerst wordt er een bedenktijd van 2 weken ingevoerd. De consument die een hypotheekofferte ondertekent mag binnen twee weken aangeven dat hij toch afziet van de offerte. Op zich een mooi gebaar in het belang van de consument maar in werkelijkheid kent elke hypotheekofferte al sinds jaren een periode van twee of drie weken waarin de offerte getekend dient te worden. Dus in de praktijk hebben consumenten al jaren een flinke bedenktijd.

Hypotheekofferte, eens gegeven blijft gegeven!
De echte verandering zit in de hypotheekofferte. Nu kan een bank een offerte voor een hypoheek verstrekken en deze na ontvangst en controle van alle stukken van de klant weer intrekken. Dit komt voor als bijvoorbeeld de inkomensgegevens niet juist blijken of men nog lopende leningen heeft. In zo’n geval geeft de bank geen finaal akkoord en wordt de hypotheek niet verstrekt. Vanaf 21 maart is een door de bank verstrekte hypotheek offerte voor de bank bindend. De consument zal dus vooraf alle informatie aan moeten leveren. Het gaat dan om bijvoorbeeld de salarisstroken, een werkgeversverklaring, het koopcontract,  kopie identiteitsbewijzen, een taxatierapport en dekkingsbevestiging van een overlijdensrisicoverzekering. Pas als de bank alles gecontroleerd heeft en de klant in aanmerking komt voor een lening, zal de bank een offerte verstrekken. En dan geldt ‘eens gegeven, blijft gegeven’ oftewel de klant weet zeker dat hij de hypotheeklening van de bank zal krijgen.

Zijn de nieuwe hypotheek regels voor de klant een verbetering?
Op zich is het prettig voor de consument dat hij bij het verkrijgen van de offerte ook de zekerheid heeft dat de bank de lening daadwerkelijk wil verstrekken. Maar er zitten ook nadelen aan het nieuwe systeem.  Nu is het vaak zo dat een adviseur snel een offerte op kan vragen bij stijgende rentes. Dat kan straks alleen nog maar als de klant vooraf alle stukken heeft ingeleverd.  Dus ook een taxatierapport, een werkgeversverklaring en een dekkingsbevestiging van de overlijdensverzekering. Stel dat de verzekeraar voor de overlijdensverzekering wat extra vragen aan de huisarts wil stellen in verband met de gezondheid van de klant dan kan er pas een offerte aangevraagd worden als dat is afgewikkeld. De nieuwe regels kunnen dus vertragend werken. En als een klant een taxatie moet laten doen voor een woning maar de bank besluit dat men geen offerte wil verstrekken? Dan zijn er kosten gemaakt voor een taxatie van een woning die niet gekocht kan worden. Dit zijn zaken waar consumenten dus in de toekomst rekening mee moeten gaan houden.

Toch een voorlopige hypotheekofferte?
Meerdere banken blijken toch nog de mogelijkheid te onderzoeken van een soort voorlopige offerte of indicatieve offerte. Dus een voorstel waarbij niet alles hoeft te worden aangeleverd en waar de bank nog niet meteen aan gehouden kan worden. Hoe dat er uit moet zien en wat wel of niet mag is nog steeds onduidelijk. We wachten op de eerste bank die hier iets over zal melden.

Grote verandering en onduidelijke situatie
Voor banken is de nieuwe richtlijn een spannende oefening. Waar ze normaal gesproken een snelle check doen op de gegevens die de klant verstrekt en dan een offerte afgeven, moeten ze alles nu vooraf controleren. Ook de wijze waarop wij hypotheekadvies geven zal hierdoor veranderen. We moeten veel eerder in het adviestraject alle gegevens van de klant ontvangen om een offerte bij de bank te kunnen opvragen.

Wat bijzonder in dit verhaal is dat de nieuwe richtlijn over 2 maanden ingaat maar dat er tot op heden nog geen bank is die aangeeft hoe men met de nieuwe richtlijnen om zal gaan. Het lijkt erop dat de banken onderling elkaar in de gaten houden en afwachten op welke manier men dit aan gaat pakken.

Aanvragen of meer weten

Wilt u profiteren van wat Adviesgroep het Raadhuis u te bieden heeft? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs hieronder.

Snel in contact met één van onze hypotheekadviseurs!

Onze hypotheekadviseurs zijn ook te benaderen via e-mail. Klik op uw adviseur en deze neemt contact met u op:

Patrick Barkey

Financieel-/ Hypotheekadviseur

Deirdre van der Zee

Financieel-/ Hypotheekadviseur

Formulieren

Wanneer u inlogt via uw polis kunt u uw herbouwwaarde- en inboedelwaardemeter online invullen.

• Inloggen via Patrick Barkey

• Inloggen via Erwin van Berkel

Wanneer u inlogt via uw polis kunt u kunt u uw schade online melden.

• Inloggen via Patrick Barkey

• Inloggen via Erwin van Berkel

Europees Schadeformulier

* Uitleg dienstverleningsdocument (DVD)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt per 1 juli 2013 verplicht aan alle financiële dienstverleners dat er voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst een dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument of cliënt wordt verstrekt. Het DVD moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen zoals;

• Betalingsbeschermers
• Complexe producten
• Hypothecaire kredieten
• Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• Overlijdensrisicoverzekeringen
• Uitvaartverzekeringen of
• Bij ministeriële regeling aan te wijzen andere financiële producten

De dienstverlening en het tarief dient door de financiële dienstverlener worden opgenomen in het dienstverleningsdocument. Dit geldt voor zowel de adviseur die in dienst is bij een aanbieder als de adviseur van het intermediair. Voordat de adviseur een dienst verleent moet hij de klant het dienstverleningsdocument ter beschikking stellen. Dit document stelt klanten in staat de dienstverlening en prijzen van financieel dienstverleners met elkaar en met die van aanbieders te vergelijken. In de leeswijzer wordt uitgelegd hoe u het dienstverleningsdocument moet lezen en hoe u het kunt gebruiken. Voor een nog duidelijkere uitleg verwijzen wij u naar de Voorlichtingsfilm over het dienstverleningsdocument (DVD)

Privacy verklaring Adviesgroep het Raadhuis

 

Stuur eventueel uw ingevulde en ondertekende formulier retour per e-mail of naar

Adviesgroep het Raadhuis
Postbus 1134
1700 BC Heerhugowaard